Cvičení dětí na RinoGym

Pravidelně navštěvujeme s dětmi tělocvičnu ZŠ, kde máme k dispozici gymnastické nářadí RinoGym (zapůjčené z MŠ Boskovice na dobu jednoho roku), které svojí konstrukcí lépe vyhovuje bezpečnosti dětí. Gymnastika je jedno z nosných sportovních odvětví a má nezastupitelný vliv na rozvoj "zdravotně orientované zdatnosti" a "pohybové gramotnosti" u dětí.

Základní škola

Mateřská škola

Nahoru