Bruslení hravě, zdravě a kreativně

            Právě v takovémto stylu je vedena výuka bruslení na zimním stadionu v Boskovicích pod záštitou zkušeného trenéra Petra Šebka. „Výukový program bruslení pro kluky a holky“ probíhá za spolupráce ČSLH a HC Boskovice.

            Žáci prvního stupně naší školy jsou do tohoto projektu zapojeni a výuku absolvují každý čtvrtek.

            Cílem projektu je osvojení si základních pohybových dovedností na bruslích s využitím pomůcek, zajímavých her a cvičení. Všichni malí bruslaři si zaslouží velkou pochvalu, protože zvládají výuku na výbornou.

 

Základní škola

Mateřská škola

Nahoru