Adaptační pobyt 6. ročníku

P1030051.JPG

Ve dnech 21. 9. - 23. 9. 2016 se žáci 6. ročníku zúčastnili adaptačního pobytu v penzionu Eden nedaleko Jevíčka. Během tohoto pobytu se hrály nejrůznější hry zaměřené např. na prohloubení vzájemného poznání, na nastartování spolupráce mezi žáky nebo také na společné zvládání náročných situací.

Středeční odpoledne žáci strávili především v klubovně, kde vedle seznamovacích her vytvářeli i krabičky, do kterých mohli vkládat dárečky pro své spolužáky.

Čtvrteční den byl již plně věnován venkovním aktivitám. Čekala nás u dětí velmi oblíbená hra – Stopovaná, při níž jsme se všichni pobavili a dokonce si i odnesli pečlivě ukrytý poklad. V podvečer jsme pak poseděli u ohně s možností opékání špekáčků. 

Pobyt se dětem velmi líbil i počasí se vydařilo, jen škoda, že tyto dva dny uplynuly jako voda.

 

Základní škola

Mateřská škola

Nahoru